Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Technoleg Perfformiad Dynol

Fel methodoleg, mae TPD yn mabwysiadu'r egwyddorion canlynol. Mae'n hawdd adnabod y rhan fwyaf ohonynt fel arfer da ond bwriad TPD yw eu cyfuno mewn un model a ddefnyddir ar ffurf ailadroddol. 

  1. Yn canolbwyntio ar ganlyniadau neu ddeilliannau
  2.  Yn cymryd golwg systemig ar bobl, proses a pherfformiad
  3. Yn ychwanegu gwerth
  4.  Yn sefydlu partneriaethau gyda chleientiaid a budd-ddeiliaid
  5.  Yn pennu angen a chyfle
  6.  Yn pennu achos
  7.  Yn cynllunio atebion gan gynnwys gweithredu a gwerthuso
  8.   Yn sicrhau cydymffurfiaeth ac ymarferoldeb atebion
  9.   Gweithredu atebion
  10.   Gwerthuso canlyniadau ac effaith

Site footer