Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Gwasanaethau i Fusnes

Mae Prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn cydweithio’n agos mewn gweithgareddau Cyfnewid Gwybodaeth a Masnacheiddio. Mae ein swyddfeydd arloesi yn cydweithredu’n rheolaidd ar weithgareddau sy’n cynnwys datblygiad technoleg ar gyfer diwydiant a chyd-ymchwil â phartneriaid busnes.

Gan ddefnyddio ein rhagoriaeth ymchwil cyfunol, a chysylltiadau agos rhwng staff ymchwil o fewn a rhyng-disgyblaeth, mae’r Gynghrair Strategol rhwng Prifysgolion Aberystwyth a Bangor mewn sefyllfa unigryw i weithio gyda diwydiant.

Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau; prosiectau tymor byr wedi’u cynllunio i anghenion busnes penodol, hyd at gyfleoedd ar gyfer cydweithio strategol tymor hwy. Cysylltwch â naill swyddfa heddiw ar gyfer trafodaeth ar gyfleoedd Cyfnewid Gwybodaeth draws Prifysgolion Aberystwyth a Bangor.

Prifysgol Aberystwyth:
+44 (0) 1970 622385
business@aber.ac.uk
http://www.aber.ac.uk/cy/rbi/

Prifysgol Bangor:
+44 (0) 1248 383 000 workingwithbusiness@bangor.ac.uk
http://www.bangor.ac.uk/workingwithbusiness

Site footer