Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cynhadledd ar Wasanaethau Cydweithredol ac a Rennir  “Rheoli Newid”

Ar 25 Mawrth 2015 fe gynhaliodd Prifysgolion Aberystwyth a Bangor gynhadledd undydd ar Wasanaethau Cydweithredol ac a Rennir. 

Thema'r ail gynhadledd flynyddol hon oedd "Rheoli Newid" ac edrychodd ar weithgareddau presennol a methodolegau i gefnogi ein hymdrechion yn yr amgylchedd sy'n newid.
Roedd y gynhadledd yn gyfle i wneud y canlynol:

  • Rhannu gwybodaeth am y gweithgareddau cydweithio a rhannu gwasanaethau sydd eisoes yn digwydd
  • Rhoi gwybodaeth ac atgoffa pobl am yr agenda gwasanaethau cydweithredol ac a rennir ar draws y DU
  • Ysgogi ystyriaeth bellach o Wasanaethau Cydweithredol ac a Rennir fel opsiwn
  • Creu fforwm i gyflwyno timau gwasanaeth o'r ddwy brifysgol i'w gilydd.
  • Cynnig cyflwyniad i fethodolegau allweddol sy'n berthnasol i reoli newid.

Daeth dros 60 o gynadleddwyr i'r gynhadledd o wahanol dimau gwasanaeth a chefnogi yn y ddwy brifysgol.

Gellir mynd at gyflwyniadau a recordiadau o'r diwrnod drwy'r cysylltiadau yn y tabl isod.

Teitl y Sesiwn

Cyflwyniad ar gael

Recordiad ar gael

Y Gynghrair Strategol – Y Diweddaraf
Chris Drew, Dirprwy Bennaeth o’r Gynghrair Strategol

Cliciwch yma

Cliciwch yma

Newidiadau mewn Addysg Uwch:
Persbectif Llywodraeth

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Adran Addysg a Sgiliau (AdAS), Llywodraeth Cymru

Cliciwch yma

Cliciwch yma

Dosbarth Feistr - Rheoli Newid yn Effeithiol ac yn Effeithlon
Darren Griffiths, Pennaeth Newid Strategol, Prifysgol Bangor
Julie McKeown, Pennaeth Rheoli Prosiectau a Uned Newid, Prifysgol Aberystwyth

 

Cliciwch yma

Cliciwch yma

P3 = Pobl, Proses, Perfformiad
Offeryn ar gyfer Gwasanaethau Cydweithredol a Gwasanaethau a Rennir?
Sue Hodges, Cyfardwyddwr, Llyfrgelloedd ac Archifau, Prifysgol Bangor
Julie Hart, Llyfrgellydd a Dirprwy Gyfarwyddwr, Prifysgol Aberystwyth
Nia Gwyn Meacher, Dirprwy Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol (Datblygiad), Prifysgol Bangor

 

Cliciwch yma

Cliciwch yma

Agenda’r Gynghrair Strategol mewn Gwasanaethau a Rennir
Dr Kevin Mundy, Cyfarwyddwr Cynllunio a Llywodraethu ac Ysgrifennydd y Brifysgol, Prifysgol Bangor Lucy Hodson, Cyfarwyddwr Cynllunio, Prifysgol Aberystwyth

Cliciwch yma

 

Canlyniadau Gweithdy Cliciwch yma  

Site footer