Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Iechyd a Lles

Mae Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth yn parhau'n ymroddedig i hybu iechyd a lles eu staff a'u myfyrwyr.  Mae gan y ddau sefydliad eu rhaglenni eu hunain sy'n rhoi sylw i ystod eang o feysydd, yn cynnwys iechyd corfforol a meddyliol, diogelwch personol, bwyta'n iach a lles corfforol.

Gwelir cydweithio rhwng timau Adnoddau Dynol ac Iechyd a Diogelwch y ddwy brifysgol ac mae hynny'n dod ag amrywiol fanteision i'r sefydliadau.   Mae'r prifysgolion wedi rhannu tasgau a phrofiadau datblygu polisi ac wedi rhannu gwybodaeth ynghylch y gwahanol fathau o gefnogaeth a gynigir ganddynt. Maent wedi helpu i ysgogi ei gilydd wrth iddynt ddatblygu mentrau newydd a rhaglenni.

Yn ogystal â'r rhain, mae gennym raglenni gweithgaredd yr ydym yn eu cyflwyno ar y cyd.   Gellir cael gwybodaeth bellach a manylion cofrestru (lle bo'n briodol) drwy'r dewislenni a nodir.

Teithio'r Byd

Gweler yma wybodaeth.

Taith feicio o Fangor i Abersytwyth

Gweler yma wybodaeth.

Site footer